renesans w europie zachodniej

Na północy od Alp powszechnie panował gotyk jeszcze w wieku XVI. Francja pierwsza sprowadza do siebie artystów włoskich i zaczyna, podobnie jak Niemcy, ozdoby renesansowe nakładać na dawne mury. W tym okresie wznosi mało kościołów, dużo zamków i pałaców. Renesans francuski dzieła na trzy epoki. Pierwsza - to okres przejściowy, w którym się jawnie mieszają struktury gotyckie z ozdobami renesansowymi. Pod jeszcze bardzo ostrymi dachami okrągło zwieńczone okna. Druga - to okres Franciszka I (1515 - 1547), wielkiego protektora artystów miejscowych i włoskich. Okres bardzo bogatej ornamentyki w nowym duchu. W kapitelach zjawia się litera F, zamiast wolut - salamandry, w medalionach portrety rzeźbione. Pionowe szeregi okien nie kończą się pod gzymsem wieńczącym. Najwyższe okno albo przerywa gzyms połową swej wysokości, albo też okno wypada nad gzymsem, już na dachu. Stoi^ pionowo, jest ozdobnie zwieńczone w trójkąt i łączy się ścianami bocznymi i daszkiem z poddaszem domu. Te wypustki czy rozgałęzienia przestrzeni schowanej pod dachem, zamknięte oknami, nazywają się lukarny. Na dachach wysokie kominy, zgrubiałe górą. Dachy strome, wysokie. Dziewiętnasty wiek zostawił w Paryżu wiele imitacji tego stylu. Zabytki typowe to zamki Chambord, Chenonceau, Blois. Są to twierdze średniowieczne, przerobione teraz na pałace.
Trzeci - to okres Henryka II. Dekoracja już raczej skromna, poważna. Części Luwru według projektów Lescota, pałac Tuileries, budowany pod wpływem prac Witruwiusza, Yignoli, Palladia.
W Hiszpanii formy renesansowe mieszają się zrazu z mauretańskimi, ornamenty bardzo gęste a płaskie, jakby w blasze kute. Stąd nazwa tego stylu plataresco (pląta blacha). Czysty renesans wprowadza dopiero Filip II w budowie pałacu, zwanego Eskurialem, który miał łączyć w sobie kościół, klasztor i pałac królewski. Anglia długo się opierała wpływom płynącym z Italii. Wprowadził je tam dopiero I iii go Jones, uczeń Palladia.